Vanliga frågor från våra kunder och medarbetare gällande Covid-19

ENKV är skyldiga att följa myndigheternas rekommendationer kring denna pandemi. För att göra det enklare för dig som medarbetare har vi här sammanställt information på frågor vi upplever vara de vanligaste.

Men tveka aldrig att höra av er till oss om ni har ytterligare frågor 020-50 40 00.

 

Medarbetare/assistent är sjuk.

– Om man ÄR sjuk ska man följa de gällande regler kring sjukdom. Man kontaktar den som är ansvarig för bemanning på sin arbetsplats och sjukanmäler sig. Regeringen har tillfälligt upphävt kravet på läkarintyg från den åttonde kalenderdagen i perioden. Från den 13:e mars – 31:a maj krävs heller inte läkarintyg för de första 14 dagarna. https://www.regeringen.se/regeringens-politik/socialforsakringar/atgarder-inom-sjukforsakringen-med-anledning-av-corona/

Assistent är hemma och vabbar, när kan man återgå i tjänst?

-Så länge man är symptomfri så kan man arbeta. Det viktiga är att man följer de riktlinjer som myndigheter har utfärdat.

Myndigheterna uppmanar personer med samhällsviktiga arbeten att inte Vabba om möjligt. Utan låt istället en partner eller annan person göra det så man kan fullfölja sitt arbete. Personlig assistent kategoriseras som en samhällsviktig funktion.

I de fall myndigheterna beslutar att stänga grundskolorna kommer personer med samhällsviktiga funktioner ha rätt till barnomsorg.

Assistent och Covid-19.

– Medarbetare som misstänker att hen har exponerats för coronavirus ska kontakta Vårdguiden 1177 för vidare information och rådgivning vad gäller provtagning och vård. Man skall även sjukanmäla sig till sin arbetsgivare / bemanningsansvarig.
– Medarbetare som inte är sjuk men som misstänker att hen kan ha exponerats för coronavirus ska kontakta vården via Vårdguiden 1177 för vidare information och rådgivning vad gäller provtagning och vård. Medarbetaren skall kontakta arbetsgivare innan hen har för avsikt att åter komma i arbete.
– Har medarbetaren minsta symptom som hosta, feber, eller andra lindriga förkylningssymptom är det väldigt viktigt att hen stannar hemma och begränsar sin kontakt med andra. Detta för att minska smittspridningen. Kontakta Vårdguiden 1177 för rådgivning.
– För mer information rörande det nya viruset Covid-19 skall man i första hand ringa nationella informationsnumret 113 13 eller surfa in på folkhälsomyndighetens webbplats där man hittar svar på de mest vanliga frågorna. https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

Vad gör vi om vår kund blivit smittad eller misstänks vara vara smittad av coronaviruset?

– Kunden ska då uppsöka sjukvård. Vården fattar då beslut om vilken vård kunden är i behov av. Alla eventuella medarbetare som varit i kontakt med sin uppdragsgivare uppmanar vi kontaktar Vårdguiden 1177 och följer deras rekommendationer.
– Om kunden bekräftas ha smittats av Covid-19 kontakta ENKV för vidare information och upprättande av handlingsplan.

Vad gör jag om anhörig eller kollega är sjuk?

– Om du som medarbetare misstänker att du varit i kontakt med denna person uppmanar vi dig att ringa Vårdguiden 1177 och följer deras rekommendationer.

Måste vi följa ATL (arbetstidslagen) i dessa speciella tider?

– ”Vad gäller om assistenter behöver arbeta mer än vanligt med anledning av corona/covid-19?
– Svar från FSK -”Om arbetsbelastningen blir hög under en period har du som arbetsgivare möjlighet att under vissa förutsättningar ha längre beräkningsperioder för assistenterna. En längre beräkningsperiod innebär att arbetstiden slås ut på en längre period. Men den genomsnittliga arbetstiden per vecka får inte överstiga 48 timmar. Du anger den nya beräkningsperioden vid nästa tidsredovisning på blankett 3059. Information om arbetstid och olika former av övertid finns på Arbetsmiljöverkets hemsida.”
– Detta betyder alltså att det inte är fritt fram i dagsläget. Man skall alltså sträva efter att följa ATL. Om detta inte är genomförbart måste måste varje enskilt fall dokumenteras. Vi ber därför kunden eller arbetsledaren kontakta ENKV om det skulle vara aktuellt.

Personalbrist?

– Om du som Kund eller arbetsledare upplever risk för att personalbrist kan uppstå ber vi dig då kontakta oss på ENKV för upprättande av handlingsplan.

Avbruten semester / beordrad in i arbete.

– ENKV kan komma att avbryta enskildas semestrar för att tillgodose bemanning. Detta kan hända efter att vi vidtagit alla andra nödvändiga åtgärder.

Vad händer om kundens uppdrag ej kan bemannas?

– I de fall där det saknas personal och vi har utrett alla möjligheter till att lösa bemanning tillsammans med kunden, personal, bemanningspersonal, samt utomstående vikarier utan att lyckas. Då kan vi bli tvungna att fatta beslut att vi EJ klarar av uppdraget.

I dessa fall gäller ansvarsprincipen & då är det den verksamhet som i vanliga fall har yttersta ansvaret som även har det under en kris. Alltså den kommun där du bor.

När vi fattat ett sådant beslut kontaktar vi kommunen för att överlämna ansvaret. Då blir kommunen ansvariga att lösa bemanning & assistansen i sin helhet. I de flesta fall löses detta i form av hemtjänst eller personal från andra verksamheter.

Vi upplever redan nu att många kommuner upplever större utmaningar. I en förvärrad situationen ska man därför inte räkna med att kommunen kan tillhandahålla fullgod personlig assistans med full bemanning. Med bakgrund av detta vill vi att du Snarast kontaktar oss om du upplever betydande personalbortfall. Så vi i ett så tidigt skede som möjligt kan sätta in lämpliga åtgärder.

Medarbetare som planerar att resa?

– UD och folkhälsomyndigheten avråder i dagsläget från alla resor. ENKV kan inte förbjuda att någon reser men vi kan däremot låta bli att betala ut lön till en medarbetare som ådragit sig sjukdom under resan.

Vi vill även passa på att tipsa om nätdoktorer. Dessa kan vara väldigt bra i dessa tider om man behöver sjukintyg eller dylikt. https://www.kry.se Nedan finner ni några länkar vi tycker är bra där man kan följa utvecklingen av den pågående situationen samt läsa mer om rekommendationer från UD och folkhälsomyndigheten. https://www.regeringen.se/sverigesregering/utrikesdepartementet
https://www.folkhalsomyndigheten.se/
https://www.1177.se/sjukdomar–besvar/infektioner/ovanliga-infektioner/covid-19-coronavirus/covid-19-other-languages/

Viktigt att tänka på

Är du Sjuk, även lindriga förkylningssymtom, var hemma & minimera dina sociala kontakter. Både på jobbet & privatlivet.

Är du Frisk, gå till jobbet. Dina resurser behövs!

Om du varit sjuk men blivit Frisk, var hemma två extra dagar efter det att du är helt symtomfri. Gå sedan till jobbet.

Förutom din lojalitetsplikt som regleras i lag gentemot brukaren & företaget har alla i samhället ett moraliskt ansvar att göra det bästa av rådande situation.

Var också mycket noga med din handhygien, även om du är fullt frisk. 30 sekunderstvätt med tvål & varmt vatten är bäst. Har du inte tillgång till detta, använd handsprit.