Administrativ personal

ENKV:s arbetssätt har sin grund i personlig erfarenhet och utbildning. Större delen av vår administrativa personal har egen erfarenhet av personlig assistans i egenskap av att vara exempelvis assistansberättigad, anhörig eller assistent . 

Vår grundläggande och gedigna förståelse för LSS lagstiftningens intentioner speglas i vårt dagliga arbete. Genom kunskap inom juridik, ekonomi, utförande, rekrytering och LSS hjälper vi våra uppdragsgivare att forma en trygg och stabil assistans som präglas av hög transparens, kunnande, kvalitet och stort inflytande.

Koordinator / Kommunikatör

Sofie Bäck

Hej!

Hur kan jag hjälpa dig? Skicka gärna ett mail
Email

Ekonomi/Redovisning

Marie-Louise Ylikangas

Hej!

Hur kan jag hjälpa dig? Skicka gärna ett mail
Email

Sara Johansson

Hej!

Hur kan jag hjälpa dig? Skicka gärna ett mail
Email

Katrin Rocksten

Hej!

Hur kan jag hjälpa dig? Skicka gärna ett mail
Email

HR/Rekrytering

Tomas Roos Andersson

Hej!

Hur kan jag hjälpa dig? Skicka gärna ett mail
Email

Emma Nikkanen

Hej!

Hur kan jag hjälpa dig? Skicka gärna ett mail
Email

Eva Forslund

Hej!

Hur kan jag hjälpa dig? Skicka gärna ett mail
Email

Information/Marknad

Carl Lagerstierna

Hej!

Hur kan jag hjälpa dig? Skicka gärna ett mail
Email

Anneli Danielsson

Hej!

Hur kan jag hjälpa dig? Skicka gärna ett mail
Email

Amy Zell

Hej!

Hur kan jag hjälpa dig? Skicka gärna ett mail
Email

IT

Stellan Nordström

Hej!

Hur kan jag hjälpa dig? Skicka gärna ett mail
Email

Kundsamordnare

Tony Lind

Hej!

Hur kan jag hjälpa dig? Skicka gärna ett mail
Email

Operativt ansvarig / Vice VD

Tomas Juto

Hej!

Hur kan jag hjälpa dig? Skicka gärna ett mail
Email

Hjälpmedelsfrågor / Tillgänglighet

Anneli Danielsson

Hej!

Hur kan jag hjälpa dig? Skicka gärna ett mail
Email

Kvalitetsansvarig socionom

Ewa Lagerstierna

Hej!

Hur kan jag hjälpa dig? Skicka gärna ett mail
Email

Arbetsmiljö

Magnus Lagerstierna

Hej!

Hur kan jag hjälpa dig? Skicka gärna ett mail
Email

VD

Carl Lagerstierna

Hej!

Hur kan jag hjälpa dig? Skicka gärna ett mail
Email

Ewa Lagerstierna

Socionom/Kvalitetansvarig

Hej

Här kan det stå lite text om mig och varför man ska ta kontakt med mig
Email

Katrin Rocksten

Kontorsassistent

Hej

Här kan det stå lite text om mig och varför man ska ta kontakt med mig
Email

Carl Lagerstierna

VD/Informatör

Hej

Här kan det stå lite text om mig och varför man ska ta kontakt med mig
Email

Tony Lind

Rekrytering/Telefon

Hej

Här kan det stå lite text om mig och varför man ska ta kontakt med mig
Email

Sayed Hashemi

Ekonomi

Hej

Här kan det stå lite text om mig och varför man ska ta kontakt med mig
Email

Amy Zell

E-time/kontorsassistent

Hej

Här kan det stå lite text om mig och varför man ska ta kontakt med mig
Email

Tomas Roos Andersson

Informatör

Hej

Här kan det stå lite text om mig och varför man ska ta kontakt med mig
Email

Anneli Danielsson

Informatör

Hej

Här kan det stå lite text om mig och varför man ska ta kontakt med mig
Email

Marie-Louise Ylikangas

Ekonomi/Lön

Hej

Här kan det stå lite text om mig och varför man ska ta kontakt med mig
Email

Stellan Nordström

E-Time/Ekonomiassistent

Hej

Här kan det stå lite text om mig och varför man ska ta kontakt med mig
Email

Tomas Juto

Operativ chef/Vice VD

Hej

Här kan det stå lite text om mig och varför man ska ta kontakt med mig
Email

Magnus Lindström

Arbetsmiljökonsult

Hej

Här kan det stå lite text om mig och varför man ska ta kontakt med mig
Email