Så startade verksamheten

År 1998 startade Ewa och Sylve sitt första företag inom personlig assistans. Med sin bakgrund och utbildning var grundvärdena i verksamheten att följa LSS lagstiftningens intentioner och låta uppdragsgivarens behov och önskemål vara i fokus och styra verksamheten framåt.

År 2002 grundade Ewa sin egen kuratorsverksamhet men det var år 2010 som företaget bytte namn till ENKV Personlig assistans. ENKV står för Erfarenhet, Närhet, Kunskap och Värme och det symboliserar vår värdegrund. Varje uppdragsgivare och medarbetare har individuella behov och önskemål som ska respekteras. ENKV jobbar långsiktigt och i enlighet med gällande riktlinjer och regelverk. 

Grundarnas bakgrund

Grundarna till ENKV Personlig Assistans heter Ewa och Sylve och de har båda en lång historia inom vård och omsorg. År 1968 blev Sylve Sveriges första manliga barnskötare. Han arbetade på ett barnhem för pojkar upp till tolv år gamla. Sylve arbetade även på ett elevhem för rörelsehindrade personer och personer med intellektuella funktionsnedsättningar. Sylve blev med tiden dagcenterföreståndare och därefter projektledare för vårdhemsavvecklingen i Södermanland. Ewa är utbildad barnskötare och socionom i grunden med lång erfarenhet av arbete inom vård och omsorg.

Bild: Ewa och Sylve Lagerstierna

Bild: En svartvit bild på en äldre rullstol

LSS - Historia

Efter andra världskrigets slut började Sverige i snabb takt bygga upp den sociala välfärdssektorn. Nya utbildningar för socionomer och psykologer startade. År 1968 grundades första omsorgslagen som sedan kom att ersättas av LSS. 

Den första januari år 1994 kommer alltid att symbolisera en frihetsdag för personer med funktionsnedsättningar och deras närstående. Det var då omsorgslagen ersattes av LSS som står för lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det är en lag som ska värna om det fria valet och det individuella upplägget där uppdragsgivarens önskemål och behov ska vara centrala.  

ENKV - Personlig assistans

År 2010 tar en ny era fart för ENKV personlig assistans då Sylve och Ewas söner tar över och driver verksamheten framåt. Genom lång praktisk erfarenhet inom lagstiftningen och dess intentioner är målet att skapa ett långsiktigt och stabilt företag. Med hjälp av moderna verktyg och utökade tjänster ligger fokus på att underlätta för uppdragsgivarna och medarbetarna i deras vardag, samt att kunna ge de bästa förutsättningarna för en serviceinriktad och kvalitativ personlig assistans.

Erfarenhet, närhet, kunskap och värme är centrala byggstenar i våra arbetssätt och processer. ENKV är ett familjeägt företag utan externa ägare eller investerare och det gör att vi som företag har full beslutanderätt över den egna verksamheten. ENKV behöver därför inte ta hänsyn till vinstkrav från aktieägare utan kan arbeta långsiktigt i enlighet med sin värdegrund.

Se vårt senaste bokslut här

Vår logotyp bakgrund & betydelse

Syftet med vår logotyp är att den ska vara lätt att komma ihåg och att den på ett konkret sätt ska symbolisera det som ENKV Assistans står för. Vi har valt en symbol i form av en fjäril som ska spegla den mänskliga friheten. Vi är övertygade om att med rätt ambitioner och att använda sig av ett lösningsorienterat tankesätt är det mesta möjligt. Fjärilen symboliserar också ordning och reda genom sin symmetriska form. Den blå färgen har vi valt för att det är samma färg som lagboken. Vi är måna om att följa de regler och riktlinjer som finns inom LSS-lagstiftningen. Blått symboliserar också frihet och självbestämmande som är en grundpelare inom LSS. Den röda färgen har vi valt för att det ska stå för värmen och medmänskligheten som vi vill förmedla gentemot våra uppdragsgivare och medarbetare.