Vår tjänst

När du som uppdragsgivare väljer att anlita ENKV personlig assistans, är vår rekommendation att vi alltid bokar in ett initialt möte där vi lyssnar på dina önskemål och behov samt informerar om hur vi arbetar.  Vi är övertygade om att ett väl genomfört förarbete lägger grunden till en hållbar och kvalitativ assistans. Det är viktigt för oss att vi delar samma uppfattning om vad kvalitet är och vilka riktlinjer det är som gäller. Målet är att vi tillsammans ska kunna utveckla ett bra och långsiktigt samarbete.

Vi tar alltid fram en preliminär budget där du som uppdragsgivare både har 100 procent insyn i- och full delaktighet i din assistansekonomi. För att kunna säkerställa att du som uppdragsgivare får en kvalitativ och säker insats, utifrån ditt beslut och dina individuella behov, erbjuder vi upprättande av en genomförandeplan som fastställs tillsammans med dig. Den revideras regelbundet för att säkerställa att den följer ditt liv och dina önskemål.

ENKV hjälper dig med hela processen kring ditt val av assistenter. Allt från att ta fram en kravspecifikation och planera schema till att analysera behovet samt skriva och publicera annonsering. Vi finns med som ett stöd genom hela processen och jobbar med moderna och webbaserade verktyg för att arbetet ska bli så pass effektivt och smidigt som möjligt. Dina önskemål och behov är hela tiden i fokus.

Här väljer du i vilken utsträckning som du vill att vi ska vara delaktiga. Alla assistansuppdrag ser olika ut och det gör också behoven. Det kan vara allt från närvaro på personalmöten till lönerevisioner med mera.

I enlighet med rådande lagstiftning är svenska arbetsgivare skyldiga att ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen. Vi ser värdet i att ha det både för medarbetaren och för dig som uppdragsgivare. Arbetsmiljöarbetet genomförs årligen via en digital medarbetarundersökning som följs upp med ett möte i varje arbetsgrupp. Dina behov och önskemål är centrala även här och tillsammans arbetar vi för bättre mål och förutsättningar.

ENKV erbjuder en grundutbildning som berör LSS-lagstiftningen. Utbildningen är obligatorisk och ett krav för att vi ska kunna få bedriva personlig assistans.

Vid löpande utbildningsbehov finns vi på kontoret behjälpliga, alternativt anlitar externa företag, konsulter eller organisationer. Vi är övertygade om att utbildningarna blir mer kvalitativa om de genomförs av en part som både har specialkunskap och kompetents inom det aktuella området.

Utbildningar som kan vara aktuella är lyft och förflyttning, basala hygienrutiner, första hjälpen, brandutbildning osv. Det kan även handla om en utbildning som assistenterna behöver för att kunna arbeta hos just dig. Det kan exempelvis vara en matlagningskurs, en städutbildning eller någon annan specifik kunskap som behövs för att du ska kunna vara delaktig i en aktivitet eller dagligt arbete. 

Som uppdragsgivare hos ENKV har du hjälp med juridisk rådgivning gällande frågor kring din personliga assistans. Det kan vara allt från nyansökningar till överklagningar och omprövningar. Förutom att vi har lång och gedigen erfarenhet internt, samarbetar vi även med en av Sveriges främsta advokater inom området. 

Vi jobbar med AiAi. Ett tidrapporteringsverktyg, avtal, ärende och dokumentationssystem. AiAi är marknadsledande inom branschen personlig assistans och har ett kontinuerligt utvecklingsarbete. Detta garanterar kvalitet och användarvänlighet i organisationen.

Här kan du lägga upp ett grundschema, hålla koll på vilka assistenter som arbetar, byta pass, signera anställningsavtal samt få tillgång till rapporter och assistansräkningar. Assistenten signerar enkelt sin arbetade tider med BankID och kommer åt vårt intranät med blanketter och policys.

Grundläggande mål inom LSS-lagstiftningen är att assistansbolaget efterlever uppdragsgivarens eller företrädarens behov och önskemål inom ramen för branschens regler och lagar.

Vi journalför löpande viktiga händelser i enlighet med det regelverk som gäller för journalföring och dataskyddsförordningen (GDPR). Det är ett lagkrav som ställs på oss, som arbetsgivare, och vi är noga med att inte skriva för mycket eller för integritetskänsligt. Som uppdragsgivare har du alltid rätt att ta del av vad som har skrivits i journalen. 

För att kunna leverera en långsiktig och kvalitativ assistans är uppföljning och återkoppling kring mål och vad som har bestämts två viktiga faktorer i arbetet. Att vara lyhörd för önskemål och prioritera särskilda behov är också betydande för arbetets kvalitet.

Vi har ett strukturerat system för att följa upp kvaliteten och stämmer regelbundet av detta med dig som uppdragsgivare. 

Hos ENKV har du som uppdragsgivare alltid en individuell budget som har formats utifrån dina egna behov och önskemål.

Beslutet gällande assistansen är personligt grundat och därför är det viktigt för oss att det är samma förutsättningar för assistansekonomin.

För att visa på vår transparens får du varje månad en ekonomisk rapport med utdrag ur vår bokföring där varje krona går att spåra. 

För att underlätta arbetet för dig som uppdragsgivare och för våra medarbetare har vi ett samarbete med Hjälpmedelsbolaget i Norden AB. De anordnar smidig och bekväm leverans av förbrukningsmaterial direkt till din dörr. 

Hjälpmedelsbolaget kan också bistå med kostnadsfri rådgivning, tips och stöd kring dina hjälpmedel eller din arbetsmiljö. Du kanske behöver köpa in ett arbetstekniskt hjälpmedel som skulle underlätta för dig och dina assistenter? Du är välkommen att kontakta vår kollega Anneli som gärna hjälper dig vidare. Du når henne på telefonnummer: 070-6092969 eller via mejl: info@hjalpmedelsbolaget.com 

Här kan du läsa mer om hjälpmedelsbolagets utbud: 

www.hjalpmedelsbolaget.com

Beställ arbetsmaterial från vår ENKV-shop:

www.enkvshop.com 

Bild: Ett möte mellan fem personer pågår