Hjälp oss att göra rätt

För ENKV assistans AB är ett öppet klimat och en hög affärsetik viktig. Vi hoppas och tror därför att eventuella missförhållanden rapporteras till valfri chef inom organisationen. 

Om du har upplevt eller känner till allvarliga oegentligheter eller missförhållanden inom ENKV assistans AB och vill rapportera detta anonymt är du välkommen att använda vår visselblåsartjänst. Genom visselblåsartjänsten är du garanterat anonym. 

Visselblåsartjänsten är tänkt att i första hand hantera följande typer av ärenden:

 • Brottslig aktivitet så som till exempel mutor, förfalskning och miljöbrott. 
 • Korruption. 
 • Allvarliga brister i arbetsmiljö. 
 • Allvarliga former av diskriminering och trakasserier. 
 • Bedrägerier och bidragsbrott. 

Hur går det till?

Steg 1 - Rapportera

 • Rapportera via länken eller genom att skanna QR-koden.
 • Du som rapporterar är helt anonym.

Steg 2 - Handläggning

 • Din anmälan hanteras av en oberoende jurist.
 • Om du valt att lämna en mejladress så får du en bekräftelse på att din rapport är mottagen och kan bli kontaktad för kompletterande uppgifter.

Steg 3 - Utredning

 • Om en inledande bedömning visar att det finns misstankar om allvarliga oegentligheter eller missförhållanden inleds en utredning.
 • När utredningen är färdig lämnas den över tillsammans med slutsatserna till berörd organisation som kan vidta åtgärder.

Steg 4 - Slutsatser & återkoppling

 • Inom senast tre månader ger den oberoende juristen dig återkoppling om hur ärendet hanterats. 

                                               Klicka på den blå ikonen som heter ”Rapportera” eller skanna QR-koden med din mobil.  

Skip to content