Personlig assistans anpassad efter dina behov och önskemål

-Vi stöttar dig att leva livet du längtar efter

Föregående bild
Nästa bild
Vad är viktigt i ditt liv?

Vi människor är alla olika och vad som är viktigt i våra liv är väldigt individuellt. Det gör oss unika. Vi på ENKV assistans utgör ett personligt team med spetskompetens inom assistansutförandets samtliga delar. Vår högsta prioritet är att du ska få leva ett självständigt liv utifrån dina behov och önskemål. Vi tror på kvalitet och kundnöjdhet framför kvantitet, att bygga ett långvarigt och tryggt samarbete med dig där du känner stark närvaro och förtroende till oss som utförare.  

1. Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning

Ett långsiktigt och tryggt samarbete börjar alltid med en första kontakt. Tillgänglighet och kommunikation är högt prioriterat inom ENKV och därför är vår närvaro på olika kommunikationskanaler en förutsättning för att du enkelt ska kunna kontakta oss. Det spelar ingen roll var i landet du bor, vi finns tillgängliga  för dig via telefon, mejl, kontaktformulär, videomöte och sociala medier. 

2. Personligt möte

Vår informatör bokar ett fysiskt möte med dig för att tillsammans se över din livssituation och hur vi som anordnare kan hjälpa dig. Du berättar om dina behov och önskemål och hur du vill att att din assistans ska utformas. Vi informerar om hur vi arbetar i enlighet med vår värdegrund. Vår informatör besvarar dina frågor och funderingar. 

3. Ditt beslut

Med det personliga mötet som grund presenterar informatören ett förslag på hur vi kan hjälpa dig att göra din personliga assistans anpassad efter dina preferenser och vad som är viktigt i ditt liv. Du tänker sen igenom förslaget i lugn och ro.  

4. Avtal

Bestämmer du dig för att gå vidare med ENKV som ny anordnare tecknar ni ett avtal. Läs avtalsmallen här.  Tillsammans kommer vi överens om ett lämpligt uppstartsdatum. Hos oss är du trygg, vi hjälper dig genom hela processen, från att rekrytera personal till att lägga upp schema. Du har ett tryggt och stabilt team bakom dig som stöttar och vägleder dig i din personliga assistans.  

Vad tycker våra uppdragsgivare om oss?

Den personliga assistansen ska utgå från personen som är beviljad insatsen

Trygghet genom kvalitet

Vi erbjuder ett helhetskoncept och administrerar din assistans i samråd med dig.

Hos oss på ENKV får du alltid ett trevligt och personligt bemötande. I kontakten med oss är det viktigt att du känner närvaro, trygghet och får snabb återkoppling i ditt ärende. Vår administrativa personal är ett stabilt team med god kunskap och erfarenhet inom personlig assistans och spetskompetens inom sitt valda arbetsområde.

För att säkerställa kvalitet i assistansutförandet är uppföljning och återkoppling om beslut och mål högst prioriterat. Dina önskemål och behov är avgörande för upplägget. ENKV har ett strukturerat system och fastställda rutiner för att bygga en stabil assistans från grunden. 

För att kvalitetssäkra assistansutförandet, utifrån ditt beslut och dina individuella önskemål, upprättas en genomförandeplan i samarbete mellan dig och vår uppdragssamordnare. Genomförandeplanen revideras regelbundet för att säkerställa att den följer ditt liv och dina behov. Målet är att bygga ett långsiktigt samarbete som präglas av transparens, inflytande, dialog och förtroende.

Vi bedriver ett löpande arbete med avvikelse-och rapporthantering i syfte att förebygga påtagliga risker och missförhållanden. I början av varje månad kontaktar vi dig eller arbetsledaren för att stämma av läget, och fånga upp eventuella frågor eller funderingar.  

Vi finns tillgängliga som stöd genom hela rekryteringsprocessen, från att analysera behovet till att skriva och publicera annonsen i våra kanaler. Dina önskemål och behov är i fokus och ger dig friheten att själv välja hur involverad du vill vara och vem du vill anställa som assistent. För att allt ska gå så smidigt och effektivt som möjligt använder vi oss av det webbaserade verktyget teamtailor där du enkelt följer processen från början till slut och väljer vilka kandidater du vill gå vidare med. Om du önskar bokar vår rekryteringsansvarige ett möte med dig för att tillsammans se över verktyget.  

Vi finns tillgängliga dygnet runt för akuta ärenden. Efter kontorstid och på helgdagar/röda dagar kontaktar du vår jourtelefon.  Vi erbjuder ett flertal kommunikationskanaler, du bestämmer vilken kontaktväg som passar dig bäst.  

En trygg och säker arbetsmiljö ger friska och motiverade medarbetare, och säkerställer en bättre assistans för dig som uppdragsgivare. Som anordnare och arbetsgivare är vårt ansvar att se till att du och dina assistenter har en hälsosam arbetsmiljö.  Det  systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) är en viktig del i verksamheten, och omfattar kontroll, undersökning, riskbedömning samt åtgärder. Det systematiska arbetsmiljöarbetet är en ständigt pågående process i vårt kvalitets-och förbättringsarbete.  Vi jobbar med arbetsmiljöfrågor på olika sätt, bland annat genom årliga skyddsronder och kontinuerlig dialog med dig och dina assistenter.  Vi använder oss av Arbetsmiljöverktyget,  ett onlineverktyg som gör det enkelt att informera oss om brister i den fysiska, organisatoriska och psykosociala miljön. En hälsosam och säker arbetsmiljö vinner vi alla på! 

Utbildning och god kunskap om arbetet som personlig assistent är en grundläggande förutsättning för att kvalitetsssäkra din assistans. Därför är det obligatoriskt för alla assistenter inom ENKV att genomföra Socialstyrelsens grundutbildning för ökad kunskap. 

Vid löpande utbildningsbehov finns vi på kontoret behjälpliga, alternativt anlitar externa företag, konsulter eller organisationer. Vi är övertygade om att utbildningarna blir mer kvalitativa om de genomförs av en part som både har specialkunskap och kompetens inom det aktuella området.

Aktuella utbildningar kan vara lyft- och förflyttningsteknik, basala hygienrutiner, första hjälpen, brandutbildning, osv. Det kan också handla om en specifik utbildning som dina assistenter behöver för att kunna arbeta hos just dig.  

Som uppdragsgivare hos ENKV får du hjälp med juridisk rådgivning, från nyansökningar till överklagningar och omprövningar. Förutom att vi har lång och gedigen erfarenhet internt, samarbetar vi även med en av Sveriges främsta advokater inom vårt område, med avsevärd erfarenhet och kunskap om lagstiftningen gällande personlig assistans. 

Vi använder oss av Aiai som tidrapporterings- och dokumentationssystem. Aiai är en marknadsledande webbplattform inom personlig assistans och bedriver ett kontinuerligt utvecklingsarbete som garanterar kvalitet och användarvänlighet.

Här finns ett brett utbud av användbara funktioner som förenklar arbetet, såsom schemakontroller och att skapa sitt eget grundschema. I Aiai hittar du också företagsövergripande policydokument, blanketter, rapporter och assistansräkningar. Om du har assistansbeslut från Försäkringskassan signeras din räkning varje månad digitalt med Mobilt BankID.  

Assistansbeslutet är personligt grundat och därför är det viktigt för oss att samma förutsättningar gäller för ekonomin. Hos ENKV har du som uppdragsgivare en individuell budget, utformad enligt dina önskemål och Skatteverkets regler.

För transparens skickar vi varje månad en elektronisk budgetredovisning till din mejl med ett utdrag från vårt bokföringssystem. Fördelen med att skicka rapporten elektroniskt är att vi i en högre grad kan säkerställa att du mottagit utskicket. 

Ett grundläggande mål inom LSS-lagstiftningen är att assistansbolaget efterlever uppdragsgivarens eller företrädarens behov och önskemål inom ramen för branschens regler och lagar. Uppdragssamordnaren på ENKV journalför löpande viktiga händelser i enlighet med regelverket för journalföring och dataskyddsförordningen (GDPR). Det är ett lagkrav som ställs på oss som assistansanordnare. Uppdragsgivaren har rätt att när som helst ta del av informationen i sin journal.  

För att förbättra arbetsmiljön och säkra kvaliteten i utförandet har ENKV ett samarbete med Hjälpmedelsbolaget som kostnadsfritt hjälper till med rådgivning och stöd kring arbetstekniska hjälpmedel. 

Vi anser att rätt utformade och anpassade arbetshjälpmedel, samt  tillgång till förbrukningsmaterial, ökar kvalitet, säkerhet och välbefinnande på arbetsplatsen. 

Har du frågor? 

Kontakta Anneli Danielsson, Hjälpmedelsansvarig på ENKV assistans.

Telefonnummer: 070-6092969 

Besök Hjälpmedelsbolagets webbsida

Förutom rådgivning kring arbetstekniska hjälpmedel erbjuder ENKV tillsammans med Hjälpmedelsbolaget en webbshop för förbruknings-och omvårdnadsmaterial. En tidseffektiv bekvämlighet som förser din arbetsgrupp med material direkt hem till dörren. Fakturan skickas elektroniskt till ENKV och debiteras mot budgeten. 

Besök vår webbshop

Alla assistansuppdrag ser olika ut, lyhördhet och flexibilitet präglar därför vårt arbetssätt. Som uppdragsgivare väljer du i vilken utsträckning du vill att vi ska vara delaktiga i det vardagliga. Det kan vara allt från hjälp och stöttning med personalschema och arbetsrutiner till att närvara vid personalmöten och lönerevisioner. Det är viktigt för oss att du kan lita på att vi ser till att alla regelverk följs, men att din integritet och självständighet också respekteras.

”Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.”

(Artikel 2 ur barnkonventionen).

Sedan den 1 januari 2020 är barnkonventionen lag i Sverige, i syfte att stärka det enskilda barnets mänskliga rättigheter i samhället och i beslutsfattande processer ta hänsyn till barnets bästa.

ENKV assistans har tillstånd att bedriva personlig assistans i personkrets 1, 2 och 3 enligt §LSS. I vårt strategiska utveckling- och kvalitetsarbete är det högt prioriterat att lyssna till barnets behov, önskemål, kroppsspråk och signaler för att kunna säkerställa goda levnadsvillkor och delaktighet i beslut som berör barnet. ENKV:s uppdragssamordnare gör tillsammans med barnet och föräldrarna en grundlig genomförandeplan som ser till barnets individuella behov och utveckling. Genomförandeplanen följs kontinuerligt upp för att kvalitetssäkra assistansen. 

I assistansuppdrag med barn är det obligatoriskt för hela arbetsgruppen att genomföra vår digitala utbildning om barnkonventionen som finns upplagd på vår Youtube-kanal. Klicka här för att göra utbildningen.

I rekryteringsprocessen krävs det att den arbetssökande visar upp ett giltigt utdrag från belastningsregistret om arbete hos ett barn under 18 år är aktuellt.

Vi arbetar aktivt inom verksamheten med att öka medvetenheten om barn med funktionsnedsättning för att kunna förebygga diskriminering och skydda barnets integritet. För ökad kunskap och förståelse ser vi ett högt värde i att vår administrativa personal har genomfört Socialstyrelsens utbildning om barnkonventionens bestämmelser och är införstådda med lagens syfte och grundprinciper. Klicka här för att läsa om barnkonventionen och de fyra grundprinciperna.

Om en orosanmälan behöver upprättas för kännedom eller misstanke om att ett barn far illa finns ENKV behjälpliga för stöd och vägledning. Kontakta oss på telefonnummer: 010-383 00 00 eller mejla till info@enkv.se. 

Läs mer om orosanmälan på Socialstyrelsens hemsida

Nyfiken på oss?

Våra informatörer har lång och gedigen erfarenhet av personlig assistans, både privat och arbetsmässigt och hjälper dig gärna i ditt ärende. Fyll i formuläret, så kontaktar vi dig inom kort. Du förbinder dig inte till någonting när du bokar ett första möte. Vänligen observera att detta kontaktformulär inte hanterar jobbansökningar.

010-383 00 00

info@enkv.se

       Carl Lagerstierna

 VD och informatör 

carl@enkv.se

 

Anneli Danielsson

Informatör, tillgänglighet och hjälpmedel

anneli@enkv.se

Skip to content