Övriga utbildningar

 Utbildningarna finns upplagda på vår Youtube-kanal ’enkvassistans’ eller på Socialstyrelsens webbsida. Du kan göra utbildningen från datorn eller mobiltelefonen.  Att delta i relevanta utbildningar är obligatoriskt och ett lönekriterium för framtida lönerevisioner.

Vid löpande utbildningsbehov finns vi på kontoret behjälpliga för internutbildning och för ett mer avancerat och riktat utbildningsbehov anlitar vi alltid externa företag, konsulter eller organisationer. Vi är övertygade om att utbildningarna blir mer kvalitativa om de genomförs av en part som både har specialkunskap och kompetens inom det aktuella området.

Föregående bild
Nästa bild

Utbildningen avser arbetsgrupper som arbetar med en minderårig uppdragsgivare inom ENKV.

 I Aiai under företagsövergripande dokument i mappen ’Utbildningsmaterial om barnkonventionen’ finns powerpointen för utbildningen att ladda ner. 

Du som vårdnadshavare/arbetsledare går först igenom utbildningen och därefter kallar du arbetsgruppen till ett APT-möte för att genomföra den tillsammans med assistenterna. I ett APT-protokoll antecknar ni dagens datum, vilka som är närvarande och era svar på diskussionsfrågorna som grundar sig i 6 utvalda artiklar av konventionens  54 artiklar. Protokollet mejlas till: info@enkv.se

Om arbetsgruppen enbart består av vårdnadshavare till barnet och inga utomstående assistenter, behöver  diskussionsfrågorna inte besvaras utan då räcker med att ni kollar igenom utbildningsfilmen och meddelar oss det via mejl. Diskussionsfrågorna är nödvändiga om arbetsgruppen består av utomstående assistenter som inte är familjemedlemmar.

Assistenterna som inte kunde närvara vid utbildningstillfället läser noggrannt igenom protokollet med diskussionfrågorna och meddelar därefter  ENKV för registrering i Aiai.

 Klicka här för att se utbildningsfilmen

Utbildning riktar sig till dig som ny arbetsledare inom ENKV och till er som inte kunde delta under den fysiska arbetsledarutbildningen förra året (2023).

Som arbetsledare inom ENKV är det obligatoriskt att genomföra vår interna arbetsledarutbildning, men också ett lönekriterium för framtida lönerevisioner. Det är därför viktigt att utbildningen prioriteras och att du gör den så snart som möjligt.

Utbildningen görs i kvalitet och utbildningssyfte för att du ska få god kunskap och förståelse över din roll som arbetsledare och kunna leda din arbetsgrupp mot verksamhetens mål i enlighet med rådande lagar och regelverk inom LSS.

Vi rekommenderar dig att göra utbildningen ifrån en dator men det går såklart bra med valfri enhet också. Ha gärna papper och penna nära till hands om frågor uppstår, så går vi tillsammans igenom dem efteråt.

Utbildningsfilmen är cirka 50 minuter lång. När du sett hela filmen klickar du på ’Nästa’. I det sista steget intygar du att du tagit del av informationen och registrering kommer därefter att ske i Aiai.

Lycka till i din roll som arbetsledare!

Klicka här för att genomföra utbildningen

Utbildningen berör arbetsledare och assistenter inom ENKV med syfte att ge nödvändig kunskap och god förståelse över det systematiska arbetsmiljörbetet och varför det spelar så stor och viktig roll på arbetsplatsen.

Klicka här för att se utbildningsfilm

 

Vetskap och noggrannhet kring basala hygienrutiner är grundläggande för att kunna förebygga infektioner och minska smittspridningen i samhället. På Socialstyrelsens webbsida finns en digital utbildning om basala hygienrutiner i vård och omsorg som vi rekommenderar dig att göra. Även om du redan har gjort webbutbildningen och informationen kring detta känns självklar, är det ändå viktigt att påminnas om hur vi enkelt förebygger både indirekt och direkt kontaktsmitta. Tillsammans värnar vi om våra medmänniskor i samhället.

Klicka här för att göra webbutbildningen
Skip to content