Vad tycker våra uppdragsgivare och medarbetare om oss som anordnare och arbetsgivare?

”ENKV är engagerade och delaktiga i assistansen.”

Amanda – Uppdragsgivare

Tryck för att läsa mer

Amanda beskriver sig själv som en snäll, ambitiös och analytisk person. Hon har varit uppdragsgivare hos ENKV sedan år 2021.

Hon är mycket nöjd med ENKV som assistansutförare och känner både engagemang och delaktighet från deras sida.

- Man möts alltid av ett trevligt bemötande när man ringer och om det är något så tas det på allvar, säger Amanda.

Som ny uppdragsgivare uppskattade Amanda uppstartsmötet tillsammans med ENKV som tydligt och strukturerat gick igenom assistansutförandets olika delar. Att få en klar och tydlig bild över hur allting fungerar gjorde att Amanda kände sig trygg.

Assistansen har en stor betydelse i Amandas liv och har alltid haft så länge hon kan minnas. Under skolgång, utbildning och volontärarbete har assistenterna varit till stor hjälp för henne.

-Assistansen betyder allt för att livet ska fungera och för att jag ska kunna leva ett fullfärdigt liv, säger hon.

Tack vare assistansen kan hon leva det liv som hon vill ha med allt från fritidsaktiviteter till arbete och vardagssysslor.

– Jag hade inte kunnat göra hälften av det jag hade velat göra utan mina assistenter, säger Amanda.

Amanda tycker att hon har god insikt i sin assistans hos ENKV och att hon själv har möjlighet att påverka.

- Det är bra att man får en ekonomisk redovisning skickad till sig varje månad som gör det enkelt att följa upp, säger hon.

”Assistansen hjälper mig mycket i vardagen.”

Oskar – Uppdragsgivare

Tryck för att läsa mer

Oskar beskriver sig själv som en social, framåt och positiv person. Med ett stort sportintresse engagerar han sig i parasport som framefotboll och elinnebandy. 

Han har varit uppdragsgivare hos ENKV sedan år 2018 och enligt honom är det ENKV:s engagemang, trevliga bemötande och snabba återkoppling som gör dem till en bra anordnare.

Oskar är väldigt nöjd med ENKV som assistansutförare och tycker att verksamheten arbetar i enlighet med sin värdegrund med fokus på uppdragsgivaren. 

-Uppföljningsmöten med kommun hjälper ENKV till med och det tycker jag är bra, säger Oskar.

Assistansutförandet spelar en stor roll i Oskars liv och möjliggör umgänge med vänner och träning som ligger honom varmt om hjärtat. 

- Assistansen bidrar till mer frihet i livet, säger Oskar.

ENKV värnar om den personliga integriteten där bakgrund, behov, och önskemål ser olika ut från person till person. Assistansutförandet ska vara personligt och genuint anpassat för uppdragsgivaren.

”Jag kan sova gott om nätterna för att jag vet att
mina assistenter är trygga hos er.”

Kristina – Uppdragsgivare

Tryck för att läsa mer

Kristina beskriver sig själv som en glad, omtänksam och positiv person. Hon har varit uppdragsgivare hos ENKV assistans sedan år 2002.

Kristina beskriver ENKV som ett familjärt assistansbolag där hon känner trygghet och tillit i assistansutförandet.

-Jag har god insikt i min egen assistans där jag är med och bestämmer, säger Kristina.

Assistansen har en stor betydelse i Kristinas liv och underlättar hennes vardag i stor utsträckning. Kristina värdesätter högt att hon som uppdragsgivare hos ENKV själv är med i rekryteringsprocessen och bestämmer efter intresse vem hon vill ska arbeta som assistent.

-Friheten är att jag själv kan påverka min egen assistans och att jag får den hjälp jag behöver i vardagen av mina assistenter, säger hon.

Kommunikation och personlig service är högt prioriterat i ENKV:s kvalitetsarbete med fokus på uppdragsgivarens behov och önskemål. 

Kristina beskriver ett långsiktigt och genuint samarbete mellan henne och ENKV där snabb återkoppling och löpande dialog med varandra är betydelsefullt.

-Jag får alltid ett fint bemötande när jag ringer och känner en stark känsla av personlig service, säger hon.

”Man får en bra och positiv energi av de som arbetar på ENKV.”

Lucas – Uppdragsgivare

Tryck för att läsa mer

Lucas beskriver sig själv som en energirik, omtänksam och snäll person med ett stort intresse för ekonomi och träning. 

Sedan år 2012 har Lucas haft ENKV som assistansanordnare som han tycker både engagerar sig och stöttar honom i assistansutförandet. Han värdesätter högt behjälpligheten, återkopplingen, uppföljningen och bemötandet i kommunikationen med ENKV.

- Jag är nöjd med ENKV, de ser till mina behov och hjälper till med att möjliggöra min vardag, säger Lucas.

För att assistansen ska hålla god kvalitet är tryggheten av att veta vem eller vilka som kommer och jobbar hos honom betydelsefull. Likaså att bygga upp ett starkt band med sina assistenter.

-Assisternas roll är viktig eftersom de hjälper mig med det som jag inte kan göra själv, säger Lucas.

Att se till uppdragsgivarens behov och önskemål är också utmärkande och bidrar till en kvalitativ och trygg assistans enligt honom. 

Som assistansanordnare ser ENKV alltid till uppdragsgivarens behov och önskemål. Personen som är assistansberättigad ska kunna leva ett så bra och självständigt liv som möjligt.

”ENKV arbetar i enlighet med sin värdegrund och visar både närvarande och engagemang som arbetsgivare. Det är väldigt uppskattat.”

Petra – Assistent

Tryck för att läsa mer

Petra har lång erfarenhet av assistansyrket och arbetar sedan mer än 20 år tillbaka hos sin uppdragsgivare som hon har fått följa från barndom till vuxen ålder. 

Petra har varit medarbetare hos ENKV sedan år 2011 och beskriver sitt arbete som både trivsamt och roligt. 

- Det bästa med mitt arbete är att jag och min uppdragsgivare har väldigt roligt ihop och att jag får följa med i hennes utveckling. Vi gör mycket tillsammans, allt från resor till träning, säger Petra.

Som arbetsgivare tycker Petra att ENKV är personliga, lösningsorienterade och trevliga i kommunikationen.  Hon värdesätter ett personligt bemötande och att det finns ett stort intresse och engagemang för medarbetarna. 

- Det är enkelt att komma i kontakt med ENKV och jag blir alltid varmt bemött när jag ringer, säger Petra.

ENKV värdesätter assistansyrkets viktiga arbete och därför är uppskattning, goda arbetsvillkor och kontinuerlig kommunikation med medarbetarna essentiellt inom verksamheten. 

- En fin uppskattning som jag värdesätter som medarbetare är den fina gesten av att få biobiljetter hemskickade när man fyller år. När jag fyllde 50 år fick jag en fin skål av ENKV, det gör det lilla extra, säger Petra glatt. 

”ENKV har bred erfarenhet inom assistans och visar stor respektfullhet för mitt val av yrke.”

Love – Assistent

Tryck för att läsa mer

Love arbetar sedan år 2019 som personlig assistent på ENKV och trivs mycket bra med sitt arbete.

- Det bästa med mitt arbete är att jag får följa med i uppdragsgivarens utveckling och se de framsteg som han gör med sig själv och människorna runt omkring, säger han.

Som arbetsgivare tycker Love att ENKV både är medkännande och bemötande i sitt arbetssätt.

- ENKV är väldigt lättillgängliga, positiva och förstående. Ni har bred erfarenhet av assistans och ett respektfullt bemötande mot era medarbetare, säger han.

Love uppskattar ett professionellt och välfungerande informationsflöde inom verksamheten och tycker att ENKV tydligt kommunicerar om väsentlig information genom bland annat utskick av nyhetsbrev. Han ser en stor fördel med att ENKV har en samlad informationsplattform med företagsövergripande dokument, policys och blanketter som alla medarbetare inom verksamheten har tillgång till.

- Jag ger ENKV högsta poäng, det finns inget att klaga på. Jag tycker att ENKV uppdaterar information väldigt bra och när jag ringer så får jag alltid hjälp, säger han.

ENKV värdesätter kvalitet, säkerhet och goda arbetsvillkor för sina medarbetare. En trygg arbetsmiljö lägger grunden till ett välfungerande arbete där alla inom verksamheten strävar mot samma mål.

”ENKV: en trygghet, en närhet och en frihet.”

Gunilla – Anhörig/Arbetsledare

Tryck för att läsa mer

Gunilla värdesätter positiviteten, nåbarheten och kunskapen hos ENKV!

Som anhörig och arbetsledare har Gunilla sedan år 2012 haft en löpande dialog med ENKV i olika ärenden. Hon beskriver en klar och tydlig kommunikation med ENKV där hon känner sig både sedd och hörd som medarbetare och anhörig.

– Ett ärende tas på allvar och det finns alltid någon som kan hjälpa till. Inget faller mellan stolarna, säger Gunilla.

Informationsmötet med ENKV tyckte Gunilla var professionellt och genuint. Hon uppskattade hur ENKV aktivt lyssnade till deras behov och önskemål om utförandet av assistansen.

- Ni var personliga i bemötandet och det fanns inga tvivel på att kontakta fler assistansbolag, säger Gunilla.

Ett långsiktigt och tryggt samarbete har byggts upp mellan Gunilla och ENKV, präglat av god kommunikation, närvaro, engagemang och tillgänglighet.

 

-Jag vet klart och tydligt vad som förväntas av mig som arbetsledare hos er. All information har skett successivt, vilket jag tycker är bra, säger Gunilla.

Kvalitet och service gentemot uppdragsgivare, medarbetare och anhöriga är högt prioriterat hos ENKV. Vi ser ett värde med att kunna erbjuda kommunikation genom olika kanaler som telefoni dygnet runt, fysiska och digitala möten, mejl, chatt och sociala medier. I kontakten med oss prioriteras varje enskilt ärende som noggrant följs upp.

“ENKV har i alla år varit mycket proffsiga och tillgängliga i bemötandet. Man känner sig trygg och i rätta händer både som samordnare och som assistent."

Marcus – Anhörig/Arbetsledare

Skip to content