Trygghet genom kvalitet

ENKV assistans är ett familjeägt assistansföretag som arbetar med assistansberättigade över hela Sverige. Sedan 2002 erbjuder vi en bred uppsättning tjänster inom personlig assistans med utgångspunkt i LSS-lagstiftningens grundläggande intentioner. Vårt arbete präglas av närvarande kundservice, transparens och kvalitet.

Du som är berättigad till personlig assistans kan använda assistansersättningen för att anlita oss som anordnare. Vi hjälper till med alla delar som rör din personliga assistans så som ekonomi och budgetarbete, anställningar och HR-frågor, arbetsmiljö, kvalitetsarbete, faktureringar och löneutbetalningar, skatter och bokföring, utbildning och juridik.

Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer!

ENKV assistans grundas

År 1998 startade Ewa och Sylve Lagerstierna, grundarna till ENKV assistans sitt första företag inom personlig assistans. Med bakgrund och lång erfarenhet inom vård och omsorg, var grundvärdena i verksamheten att följa LSS lagstiftningens intentioner. Sylve Lagerstierna blev år 1968 Sveriges första manliga barnskötare och arbetade på ett barnhem för unga pojkar. Med tiden blev han dagcenterföreståndare och därefter projektledare för vårdhemsavvecklingen i Södermanland. Ewa Lagerstierna är utbildad barnskötare och socionom i grunden.

År 2002 grundade Ewa sin kuratorsverksamhet inom assistans som 2010 bytte namn till ENKV assistans AB när sönerna tog över verksamheten. ENKV står för Erfarenhet, Närhet, Kunskap och Värme, vår värdegrund. Med lång praktisk erfarenhet inom lagstiftningen och dess intentioner är målet att skapa ett långsiktigt och stabilt företag. ENKV är ett familjeägt företag utan externa ägare eller investerare som gör att vi har full beslutanderätt över den egna verksamheten. ENKV behöver därför inte ta hänsyn till vinstkrav från aktieägare utan arbetar långsiktigt i enlighet med sin värdegrund och rådande regelverk och lagar. Tillsammans skapar vi en trygg och personligt anpassad assistans utefter uppdragsgivarens behov och önskemål.

Grundarna Ewa och Sylve Lagerstierna.

Värdegrunden genomsyrar helheten

Erfarenhet 

Bakgrunden till LSS

Efter andra världskrigets slut började Sverige i snabb takt bygga upp den sociala välfärdssektorn. Nya utbildningar för socionomer och psykologer tog fart. År 1968 grundades den första omsorgslagen men ersattes den första januari 1994 av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen värnar om det fria valet och det individuella upplägget i assistansutförandet. Uppdragsgivarens önskemål och behov ska respekteras och vara centrala för att denne ska kunna leva ett mer självständigt liv med bättre levnadsvillkor och delaktighet i samhället. Lagändringen innebar en stor frihetsdag för den assistansberättigade och dennes närstående.

 

Svartvit bild på en äldre rullstol

Vår logotyp bakgrund & betydelse

Syftet med vår logotyp är att den ska vara lätt att komma ihåg och att den på ett konkret sätt ska symbolisera det som ENKV Assistans står för. Vi har valt en symbol i form av en fjäril som ska spegla den mänskliga friheten. Vi är övertygade om att med rätt ambitioner och att använda sig av ett lösningsorienterat tankesätt är det mesta möjligt. Fjärilen symboliserar också ordning och reda genom sin symmetriska form. Den blå färgen har vi valt för att det är samma färg som lagboken. Vi är måna om att följa de regler och riktlinjer som finns inom LSS-lagstiftningen. Blått symboliserar också frihet och självbestämmande som är en grundpelare inom LSS. Den röda färgen har vi valt för att det ska stå för värmen och medmänskligheten som vi vill förmedla gentemot våra uppdragsgivare och medarbetare.

Skip to content