Rapporter

- Avvikelser/Tillbud

Här rapporterar du om bland annat avvikelser och förbättringsmöjligheter inom ENKV. Att rapportera om avvikelser och missförhållanden etcetera är inget negativt utan något som vi uppmanar er att göra för att vi ska kunna arbeta förebyggande och minimera att samma sak sker igen. Välj rapporteringsformulär nedan och fyll i det digitala formuläret.

Ärendehanteringen sker enligt fastställda rutiner och följs alltid upp av ledningen på ENKV.

Tillsammans arbetar vi för god kvalitet och säkerhet. 

Tack för att du rapporterar och hjälper oss i kvalitets- och förbättringsarbetet! 

Skip to content