Blankett om tjänstledighet

Ansökningsblankett för tjänstledighet finns nu upplagd i Aiai. Om en längre ledighet planeras vid exempelvis studier behöver arbetstagaren först meddela din arbetsledare och därefter fylla i en tjänstledighetsansökan som kommer att handläggs av HR-avdelningen på ENKV. Se instruktionsvideo till höger. 
 
Skip to content