Genomför schemakontroll

Vi vill påminna om att det är viktigt att alltid genomföra en schemakontroll när ändringar görs vid ett passbyte eller liknande. I schemakontrollen väljer du att kontrollera schemat månadsvis för samtliga assistenter. Som du säkert redan har noterat är schemakontrollen tillagd i schemavyn, men där indikerar kontrollen endast på om justeringen i det valda passet är möjligt eller inte. Ha därför som rutin att alltid göra en schemakontroll för hela arbetsgruppen, både för den aktuella månaden och inför kommande månader. Se instruktionsvideo till höger. 

Om du behöver hjälp med detta är du varmt välkommen att kontakta Eva Forslund på ENKV. Klicka här för att boka ett möte med Eva Forslund

Skip to content