Socialstyrelsens grundutbildning

”Personlig assistent som yrke- en webbintroduktion”

Kvalitet och säkerhet är högt prioriterat i vårt uppdrag som assistansanordnare. Vi kommer det här året att genomföra ett kunskapslyft inom ENKV och uppdatera vår nuvarande grundbildning för assistenter på personalportalen till Socialstyrelsens utbildning- ”Personlig assistent som yrke – en webbintroduktion”. Detta med syfte att ge dig god kunskap och förståelse över assistansens olika delar och för ditt viktiga arbete som personlig assistent. Utbildningen berör bland annat arbetsmiljö, dokumentation och kvalitet . Att delta i Socialstyrelsens grundutbildning är ett krav för alla medarbetare inom ENKV.

För intern registrering mejlas kursintyget till utbildning@enkv.se. Det gäller både om du deltar i utbildningen enskilt eller tillsammans i grupp. För deltagande i grupp mejlar arbetsledaren kursintyget, deltagarlistan och datumet för utbildningstillfället.

Socialstyrelsens utbildningen ska prioriteras och genomföras så snart som möjligt. Det är ett krav för att få arbeta som personlig assistent.

Klicka här för att komma direkt till utbildningen eller hitta den på vår hemsida under rubriken ”Personlig assistent” –> ”Genomför Socialstyrelsens grundutbildning”.

Att delta i den här utbildningen tillsammans med andra relevanta utbildningar är ett lönekriterium för framtida lönerevisioner.

Skip to content