Socialt

Vi sponsrar och har en löpande dialog med olika föreningar och organisationer som vi tycker bidrar till att sprida viktig och nödvändig kunskap kring funktionsvariationer och personlig assistans.  

Här är några exempel på föreningar och organisationer som vi sponsrat och samarbetat med:

Bild: Logotyp för RBU

Bild: Logotyp för Totalskidskolan

Bild: Logotyp för Göteborg open

Bild: Logotyp för WillUt

Bild: Logotyp för Svenska Bordtennisförbundet

Bild: Logotyp för Ping Pong Power

Skip to content