Socialt

Vi sponsrar och har en löpande dialog med olika föreningar och organisationer som vi tycker bidrar till att sprida viktig och nödvändig kunskap kring funktionsvariationer och personlig assistans.  

Här är några exempel på föreningar och organisationer som vi sponsrar och samarbetar med: